Martins Grus är ett företag som har försäljning och leverans av matjord, sand, grus- och bergkrossprodukter. Vi levererar material till både anläggningsföretag och privatpersoner. Vi utför även grusning, dammbindning och snöröjning av väg. Vårt motto är god service och nöjda kunder.Välkommen till oss med din prisförfrågan eller beställning!

2011 fick Martins Grus utmärkelsen UC GuldSigill. 

Företaget bedöms ha högsta kreditvärdighet och 

99,76% eller större sannolikhet till överlevnad.

UCs GuldSigill behåller Martins Grus så länge 

kreditvärdigheten består.